Informatie en advies voor ouders

De eerste stap

Ook voor hulp aan kinderen geldt: neem eerst contact op met de huisarts. Deze kan wellicht overzien wat nodig is en deze kent ook de mogelijkheden in de buurt. Ook als je je zorgen maakt over je kind van >16 kun je advies inwinnen bij de huisarts. Je krijgt dan geen medische informatie over je kind, maar je kunt wel overleggen over een te volgen traject en bovendien kun je het signaal afgeven dat je je zorgen maakt.

Bij schoolgaande kinderen kun je de schoolarts inschakelen, als de school dat zelf al niet doet. Deze kan meedenken over de belastbaarheid van het kind en eventueel begeleidingsadviezen aan de school meegeven.
Een volgende stap is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in je woonplaats. Voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt het CJG als portaal naar hulpverlening. Toch kan het geen kwaad om ook zelf rond te kijken voor een passende hulpverlener, ook al is die mogelijk niet gecontracteerd door de eigen gemeente.

Adressen voor begeleiding en informatie  voor kinderen en jongeren

De hier genoemde adressen zijn niet verzameld op basis van eigen ervaring of enig kwaliteitskeurmerk. Ze dienen ter oriëntatie. Aanvullende informatie is welkom.

Stichting Kind en Rouw. Voorlichting. Online verkrijgbaar.

Stichting Achter de regenboog. Informatie over rouw bij kinderen, gezinsweekends. Heel Nederland.

Brasa. Rouwbegeleiding voor kinderen, ouders en ook groepsgewijs op scholen, Utrecht.

KOPP-kind. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Landelijk.

Indigo. Hulpverlening maar ook cursussen, KOPP-groepen en brussengroepen. In veel regio’s.

De troostboom. Rouwbegeleiding per levensfase. Vught.

Praktijk Sterrekind. Rouwbegeleiding kinderen. Munnekeburen.

De Blauwe Zeeridders. Rouwbegeleiding bij kinderen. Den Helder.

Verlies en leven. Begeleiding kinderen, jongeren en gezinnen. Voorlichting op scholen. West-Brabant.

Verbonden Broers en Zussen. Facebookcommunity voor en door broers en zussen van iemand die is overleden (niet specifiek suïcide).

Kind op de Kaart, begeleiding van onder meer gezinnen bij verlies en rouw (niet specifiek suïcide).

ReMind Rouw & Verlies. Begeleiding van gezinnen die te maken hebben met ziekte, rouw en verlies, West Brabant-West en Zeeland

Lezen

Rouw bij jonge kinderen, Opvoedadvies.

Rouw- en verliesverwerking bij kinderen, Ouders.nl.

Kind en rouw, Huisarts en Wetenschap.

Ik hield je vast ik liet je los, Sophie Nagelhout. (voor kinderen)

Jonge helden. Advies voor kinderen en jongeren in de rouw.

Artikel uit Opvoedadvies over rouw.

Rouw bij kinderen en jongeren, Mariken Spuij

Moet ik nu huilen?,  Martine Delfos Riet Fiddelaers-Jaspers, over rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis in het autismespectrum

 

Pin It on Pinterest