Informatie en hulp

Als je merkt dat je in je eentje niet verder komt, is het misschien goed om eens te kijken naar wat je nodig hebt.
Sommige jongeren vinden het erg fijn om hun gevoelens en gedachten te delen met leeftijdgenoten die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Voor hen staat hier een lijstje met lotgenotengroepen.
Anderen moeten er niet aan denken om iets in een groep te moeten delen, maar lopen wel tegen beperkingen op: je komt niet goed mee op school, of je vereenzaamt, je hebt geen goed contact meer met je ouders of verzorgers. Of je bemerkt bij jezelf een doodswens.
Voor hen staan hier ook wat contactmogelijkheden op een rijtje.

Als je bekend bent met je huisarts, neem daar dan eerst contact mee op. Je huisarts kan als het goed is overzien wat je nodig hebt en kent ook de mogelijkheden in de buurt.
Als je jonger bent dan 18, komt vroeg of laat de schoolarts in beeld. Deze kan met je meedenken over je belastbaarheid en hij of zij kan eventueel begeleidingsadviezen aan de school meegeven.

Een volgende stap richting hulpverlening is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in je woonplaats. Voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt het CJG als portaal naar hulpverlening. Toch kan het geen kwaad om ook zelf rond te kijken voor een passende hulpverlener, ook al is die mogelijk niet gecontracteerd door de eigen gemeente. Dit geldt natuurlijk ook voor jou als je 18+ bent.

Lotgenotengroepen

 • Stichting Achter de regenboog. Informatie over rouw bij kinderen en jongeren, gezinsweekends. Heel Nederland.
 • Verbonden Broers en Zussen. Facebookcommunity voor en door broers en zussen van iemand die is overleden (niet specifiek suïcide). 
 • Mijn masker af. Allerlei activiteiten voor en ook door jongeren die verlies leden (niet specifiek suïcide).
 • Jongeren en rouw, Project van Prezens in samenwerking met Humanitas. Allerlei activiteiten voor jongeren die een verlies leden (niet specifiek suïcide).

 

Adressen voor begeleiding en informatie  voor kinderen en jongeren

 • Stichting Kind en Rouw. Voorlichting. Online verkrijgbaar.
 • Rust na impact. De training Delen is helen kan helpen om in groepsverband weer verder te kunnen. Online.
 • Wat vind jij er eigenlijk van? begeleiding aan scholen en andere groepen en ook individueel. Expert op het gebied van zelfdoding. Regio Den Haag.
 • Brasa. Rouwbegeleiding voor kinderen, ouders en ook groepsgewijs op scholen, Utrecht.
 • KOPP-kind. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Landelijk.
 • Indigo. Hulpverlening maar ook cursussen, KOPP-groepen en brussengroepen. In veel regio’s.
 • De troostboom. Rouwbegeleiding per levensfase. Vught.
 • Praktijk Sterrekind. Rouwbegeleiding kinderen. Munnekeburen.
 • De Blauwe Zeeridders. Rouwbegeleiding bij kinderen. Den Helder.
 • Verlies & leven. Begeleiding kinderen, jongeren en gezinnen. Voorlichting op scholen , gespecialiseerd in begeleiding na zelfdoding. West-Brabant.
 • Roger that! een laagdrempelige vorm van opvang voor jongeren die om wat voor reden dan ook in de knoop zitten.
 • De Hinsenveldgroep rouwbegeleiding, onder andere kinderen en jongeren. Almelo
 • Expertiseteam Diabolo, van Enver, voor begeleiding van jongeren die maken hebben met verlies en rouw. Zuid Holland-Zuid.
 • Als je gewoon even met iemand wilt bellen, kun je, afhankelijk van je leeftijd, bellen met de Kindertelefoon of De Luisterlijn

Denk je zelf vaker aan de dood, of heb je zelfs een doodswens, neem dan contact op met 113. Je vindt daar een luisterend oor, van iemand die echt niks gek vindt en die jou verder kan helpen bij de vragen die je hebt.

Ben je ouder en loop je tegen dezelfde problemen op, kijk dan eens op ons platform toenwashetstil.nl

Pin It on Pinterest