Je verloor een dierbare aan zelfdoding. Wat gebeurt er nu met jou? Is dat wat je voelt normaal? Heb je hulp nodig?

Als jongere die een dierbare verloor aan zelfdoding, kun je je heel alleen voelen. Thuis gaat vaak de meeste aandacht uit naar de ouder(s), leerkrachten op school weten niet goed hoe ze met het verlies moeten omgaan en leeftijdgenoten vinden het vaak regelrecht eng.

Hier vind je meer informatie over het omgaan met deze gevoelens. Je kunt kijken naar en lezen over mensen die hetzelfde meemaakten als jij. En je vindt adressen waar je, als je dat wilt, hulp kunt vinden.

 

 

Pin It on Pinterest