Waarom deze website

Stil geweest…

Omdat veel jongeren die in de rouw zijn tegen een muur van onbegrip oplopen, besloten we deze website op te richten.

‘We’, dat zijn Patti en haar kinderen Marie en Vijf (niet hun echte namen), de moeder, zus en broer van Bas. Bas maakte op 1 november 2017 een einde aan zijn leven en liet ons daarmee in ontreddering achter.
Onze rouw en onze vragen omtrent rouw hebben we eind 2018 omgezet in een website met informatie voor lotgenoten. Op toenwashetstil.nl kom je zo’n beetje alles tegen op het gebied van rouw na zelfdoding, zo ook de verhalen van ons drie, maar met name van onze moeder.
Op stilgeweest.nl beperken we ons tot de verhalen van de jongeren. Opdat andere jongeren er iets van herkenning in vinden, opdat je weet dat niks gek is, opdat je weet dat je ook na een ingrijpend verlies echt weer verder kunt.

 

Kinderen Amsterdam

 

De naam ‘Stilgeweest’ verwijst niet alleen naar toenwashetstil. Het zegt ook iets over de jongeren. Vaak zijn zij nog wat stiller dan de volwassenen om hen heen. Als er verlies was binnen het gezin, krijgt de jongere misschien wel te horen dat dit veel erger is voor vader of moeder dan voor hem of haar zelf.
Dat is natuurlijk niet zo. Er is geen gradatie in rouw. En de rouw van jongeren is misschien nog wel een stuk heftiger, omdat zij zelf ook nog in ontwikkeling zijn.
Einde aan de stilte dus.

Laat je maar horen, jij doet er ook toe.

Sinds 20-05-2021 is de Stichting Stilgeweest een feit!
Met deze stichting willen we nog veel meer mensen gaan bereiken, om hen te ondersteunen in de rouw na zelfdoding, om (rouw na) zelfdoding uit de stilte en taboesfeer te halen en om nabestaanden zich iets minder eenzaam te doen voelen.

Met trots presenteren wij de volgende bestuurders:
Patti Broeder – voorzitter
Bobbie Glastra van Loon – secretaris
Ole Weijers – penningmeester
Melissa de Jong – bestuurslid
Marlise van der Veen – algemeen bestuurslid

Ieder van ons is te bereiken via ons contactformulier. Als je hier aangeeft wie je wilt spreken, wordt je mail naar diegene doorgestuurd.

Wij doen dit alles op geheel vrijwillige basis. Geld dat wij ontvangen, wordt uitgegeven aan de volgende activiteiten:
Het maken en versturen van flyers naar stakeholders, zoals scholen, huisartsen en jeugdorganisaties.
Het geven van voorlichting aan groepen beroepsbeoefenaren in (jeugd-)zorg en klassen.
Het zoeken van publiciteit om de aandacht op deze groepen te vestigen.
Het ontwikkelen van meer publicaties, online en in print.
Het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten en post.

De komende jaren willen wij via de websites www.stilgeweest.nl en www.toenwashetstil.nl nog veel meer mensen bereiken. Gezien het jaarlijkse aantal zelfdodingen is dat hard nodig: er zijn vele tienduizenden nabestaanden, zowel naaste familie als vrienden, collega’s, klasgenoten en andere betrokkenen. Doordat het onderwerp suïcide door velen als beladen wordt ervaren, staan veel van deze mensen alleen in hun verdriet. Het onderwerp wordt doodgezwegen. Dit maakt de nabestaande extra eenzaam, en dat terwijl rouwen op zich al een eenzaam proces is.
Met name jongeren komen erg alleen te staan, juist op een moment in hun leven waarin velen van hen zelf te maken hebben met levensvragen en identiteitsvinding.
Wij helpen het onderwerp bespreekbaar maken. Zodat nabestaanden minder alleen komen te staan, wat uiteindelijk een (bewezen) preventieve werking heeft op verdere zelfdodingen.
Om al deze mensen te kunnen bereiken, moeten we onze bekendheid vergroten – dat doen we via beide websites, via flyers, via sociale media en via persoonlijk netwerken. Door nabestaanden de gelegenheid te geven hun verhaal te delen en door ook zelf actief te bloggen, brengen we mensen dichter bij elkaar en vergroten we hun kennis van rouwprocessen, al dan niet specifiek voor zelfdoding.

Wil je meer weten over wat we doen en wat onze plannen zijn, kijk dan op ons Plan van Aanpak 2023

Onze financiële administratie is volledig transparant en op te vragen via het contactformulier.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82846855, onze RSIN is 862626572.

We zijn ANBI gecertificeerd, wat betekent dat alles wat wij aan gelden ontvangen door ons moet worden verantwoord, maar ook dat giften aan ons aftrekbaar zijn van de belasting.

Ons bankrekeningnummer is NL41ABNA0107734230, ten name van Stichting Stilgeweest.

Pin It on Pinterest