School/studie

Je hebt een kind in de klas dat een zelfdoding meemaakte. Je merkt aan het kind dat deze het moeilijk heeft, maar je vindt het moeilijk te achterhalen wat er precies speelt.

Hier vind je wat aanknopingspunten hoe om te gaan met een puber/jongvolwassene in de rouw en ook hoe om te gaan met de rest van de klas. Verder adressen en inhoudelijke informatie.

Pin It on Pinterest